Trostrani posao, oporezivanje na daljinu i ostalo u vezi dobara u sustavu PDV-a

Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje na daljinu

Autor: 
Ilija Josić
mj/god: 
12/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Trostrani posao

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
11/2013
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod mjesta isporuka u nizu odnosno povezanih isporuka ili isporuka u nastavku

Autor: 
Ilija Josić
mj/god: 
10/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Trostrani posao i postupak pojednostavljenog oporezivanja PDV-om

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
06/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje PDV-om prodaje dobara na daljinu unutar EU

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
05/2013