Usluge u sustavu PDV-a - ostalo

Oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om (nakon ulaska u EU)

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
05/2013