Aktualnosti u obračunu plaće

U očekivanju novog obrasca JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
03/2013

Novine u isplati plaće od 1. svibnja 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
05/2012

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor: 
Ana Šašić Šojat, prof.
mj/god: 
08/2003