Isplatne liste i izvještaji (mjesečni i godišnji)

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Dražen Opalić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2014

Iskazivanje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2014

Predaja Obrasca IP za 2013.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014

Novine kod sastavljanja isplatne liste za plaće, naknade plaće i otpremnine

Autor: 
Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
11/2012

Predaja Obrasca IP za 2011.

Autor: 
RIPUP12-01-220
mj/god: 
01/2012

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2011.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2012

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine od 1. svibnja 2011.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
04/2011

Predaja Obrasca IP za 2010.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
08/2010

Korektivni obrasci R-Sm

Autor: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010

Predaja Obrasca IP za 2009.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010

Izmjene vezane uz Obrazac R-Sm

Autor: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009

Predaja Obrasca IP za 2007.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008

Predaja Obrasca IP za 2006.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2007

Predaja Obrasca IP za 2005.

Autor: 
Sandra Mihelčić
mj/god: 
01/2006

Korektivni obrazac R-Sm u 2005. godini

Autor: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
mj/god: 
05/2005

ID i R-Sm Obrazac kod neisplate plaće

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
04/2005

Primjeri popunjavanja obrasca R-Sm

Autor: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
mj/god: 
03/2005

Predaja poreznih kartica (PK-1 i PK-2) za 2004. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2005

Novi obrazac R-Sm

mj/god: 
01/2005

Stranice