Izdaci za službeni put, terenski rad i loko vožnju

Terenski dodatak

mj/god: 
10/2012

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2010

Terenski dodatak

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2008

Terenski dodatak

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2007

Terenski dodatak

Autor: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
mj/god: 
10/2006

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Valentina Bocak - Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
10/2006

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005