Naknade za bolovanje, ozljede na radu i rodiljni dopust

Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

U kojim slučajevima se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava poslodavca

Autor: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje zbog bolesti - obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti –zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun bolovanja i druge novosti u zdravstvenom osiguranju

Autor: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun bolovanja duljeg od 6 odnosno 12 mjeseci

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći i rodiljni dopust

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti –naknada i zdravstvena zaštita od 1.1.2008.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada plaće za bolovanje i rodiljni dopust

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje i rodiljni dopust - obračun naknade plaće

Autor: 
Ljubica Đukanović, dipl. iur mr. Sandra Mihelčić Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2004