Naknade za bolovanje, ozljede na radu i rodiljni dopust

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
06/2012

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
05/2012

Bolovanje zbog bolesti - obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
03/2012

Naknada plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2011

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010

Ozljede na radu i profesionalne bolesti –zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2010

Obračun bolovanja i druge novosti u zdravstvenom osiguranju

Autor: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
mj/god: 
02/2009

Obračun bolovanja duljeg od 6 odnosno 12 mjeseci

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2008

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći i rodiljni dopust

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2008

Naknada plaće za bolovanje i rodiljni dopust

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007

Bolovanje i rodiljni dopust - obračun naknade plaće

Autor: 
Ljubica Đukanović, dipl. iur mr. Sandra Mihelčić Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2004