Obračun plaće općenito

Obračun plaća u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014

Obračun plaća od 1.3.2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
03/2012

Obračun plaća za 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
01/2012

Godišnji obračun plaća za 2011.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011

Obračun plaća i ostale novosti u oporezivanju dohotka od 1.7.2010.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012

Obračun plaća za 2010.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010

Obračun plaća za 2009.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2009

Obračun plaća za 2008.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008

Obračun plaće

Autor: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006

Dodaci na plaću

Autor: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
mj/god: 
03/2006

Obračun plaća za 2006.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2006

Obračun plaća u 2005.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2005

Praktičan primjer obračuna plaće

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2003