Obračun plaće - posebnosti

Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2011.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe od 1.3.2012.

Autor: 
Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaće prvi puta zaposlenog djelatnika

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Konačni obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće – neke dileme iz prakse

Autor: 
Davor Hulina
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2010.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaće u naravi s primjerima iz prakse

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2009.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2008.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2007.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2006.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Plaća u naravi

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2005.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2004. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Plaća u naravi

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2003. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2003

Stranice