Otpremnine

Isplata otpremnine radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
10/2012

Otpremnine

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010