Plaća - posebnosti

Slika vrsta dokumenta: 

Porezi: Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2013.

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Pravne posljedice neisplate plaće nakon 1. siječnja 2013.

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Sezonski rad

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2011.

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata primitaka po osnovi nesamostalnog rada bivšem radniku i obračun doprinosa

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Sezonski rad

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Pomorci - obvezno osiguranje, njihove obveze po osnovi doprinosa i poreza na dohodak

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem i obveze poslodavaca

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Modaliteti ostvarivanja prava na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor: 
Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Izaslani radnici

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2006