Pravila utvrđivanja plaće za pojedine djelatnosti

Slika vrsta dokumenta: 

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Autor: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Plaće zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme

Autor: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata plaća po sudskim presudama

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2004