Izmjene i dopuna poreza na dobit

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec.
mj/god: 
03/2012

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
12/2010

Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. srpnja 2010.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
07/2010

Novosti u oporezivanju dobiti

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2005

Novi zakon o porezu na dobit

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2004

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Autor: 
Katica Amidžić - Peročević, dipl. oec.
mj/god: 
01/2004

Izmjene Zakona o porezu na dobit

Autor: 
mr. sc. Dubravka Sekulić Grgić
mj/god: 
12/2003