Kamate

Računovodstvo i porezni aspekti kamata na pozajmice

Autor: 
Ivan Galek, dipl. oec., mr. sc. Danica Lončar-Galek
mj/god: 
03/2013