Ostala oslobođenja i poticaji

Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec., Iva Uljanić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi obrazovanja i izobrazbe - porezni i računovodstveni aspekt

Autor: 
Neven Baica, mag. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne olakšice poduzetnika prema novom Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Autor: 
Jasenka Gleđa, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne olakšice za poticaje zapošljavanja kod oporezivanja dobiti

Autor: 
Katica Amidžić - Peročević, dipl. oec.
mj/god: 
04/2003