Područja posebne državne skrbi i grad Vukovar

Porezne uštede

mj/god: 
12/2002

Državne potpore koje smanjuju osnovicu poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008