Područja posebne državne skrbi i grad Vukovar

Slika vrsta dokumenta: 

Porezne uštede

mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Državne potpore koje smanjuju osnovicu poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008