Porez na dobit - općenito

Promjene u oporezivanju dobiti

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Marijana Herceg, dipl. oec.
mj/god: 
02/2014

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012