Porez na dobit - ostalo

Slika vrsta dokumenta: 

Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu

Autor: 
Niko Rimac, dipl. oec.
mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjena predujma poreza na dobit

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Kako promijeniti visinu predujma poreza na dobit tijekom godine

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2007