Porezni gubitak

Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos poreznog gubitka – primjer izračuna

Autor: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007