Transferne cijene - povezane osobe

Uloga i značaj prethodnih sporazuma o cijenama kod transfernih cijena

Autor: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010

Određivanje transfernih cijena kod nematerijalne imovine i usluga unutar grupe

Autor: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010

Metode i dokumentacija za određivanje transfernih cijena

Autor: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010

Načelo nepristrane transakcije kod transfernih cijena

Autor: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
mj/god: 
03/2010

Uvod u transferne cijene

Autor: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010