Izmjene Općeg poreznog zakona (OPZ-a)

Slika vrsta dokumenta: 

Kratki pregled izmjena Općeg poreznog zakona

Autor: 
Neven Baica, mag. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Pojačana odgovornost poslovodstva i članova društva i druge izmjene Općeg poreznog zakona

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
09/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Komentar zadnjih izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Novi Opći porezni zakon (koje su novosti u odnosu na dosadašnji)

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
01/2009