Odgoda plaćanja poreza, otpis poreznog duga, porezna zastara, preknjiženja, naplata poreznog duga

Slika vrsta dokumenta: 

Porezna zastara - zastara prava na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza i apsolutna zastara

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor: 
Berislav Matković, dipl iur.
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Nemogućnost osnivanja društva u slučaju nepodmirenih dugovanja poreza i porezna utaja

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.b
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Nove mjere za odobravanje reprograma naplate poreznog duga ili otpisa duga s osnove kamata nastalog do 31.1.2012.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Podnošenje zahtjeva za reprogramiranje neplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2010.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novom OPZ-u

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Zastara prava na utvrđivanje i naplatu poreza

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Mogućnost odgode plaćanja poreznog duga (sadašnje stanje i perspektiva)

Autor: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Kako odgoditi plaćanje poreza

mj/god: 
12/2002