Odgoda plaćanja poreza, otpis poreznog duga, porezna zastara, preknjiženja, naplata poreznog duga

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor: 
Berislav Matković, dipl iur.
mj/god: 
06/2012

Nove mjere za odobravanje reprograma naplate poreznog duga ili otpisa duga s osnove kamata nastalog do 31.1.2012.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2012

Podnošenje zahtjeva za reprogramiranje neplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2010.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novom OPZ-u

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
06/2009

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2008

Zastara prava na utvrđivanje i naplatu poreza

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić
mj/god: 
09/2003

Mogućnost odgode plaćanja poreznog duga (sadašnje stanje i perspektiva)

Autor: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2003