Ostale posebnosti oporezivanja

Plaćanje poreza na nasljedstvo i darove

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
09/2008