Porezni nadzor, financijski nadzor

Postupci u provođenju poreznog nadzora

Autor: 
doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Nada Gajić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012

Dostava akata poreznog nadzora

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2012

Ispravak pogreški i knjiženja po rješenju poreznog nadzora

Autor: 
Neven Baica, mag. oec.
mj/god: 
10/2011

Kako se provodi porezni nadzor rezerviranja

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
09/2011

Odabir poreznih obveznika za nadzor

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010

Sudjelovanje poreznih obveznika u utvrđivanju činjenica u poreznom nadzoru

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2010

Primjeri poreznih akata i podnesaka stranaka u poreznom nadzoru

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010

Obavijest o poreznom nadzoru

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009

Porezni nadzor u svjetlu novoga OPZ-a

Autor: 
mr. sc. Ana Galušić, dipl. oec., Nada Petrović, dipl. oec., Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009

Pravni aspekt poreznog nadzora

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
11/2008

Zašto se osniva Financijski inspektorat

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
09/2008

Teret dokazivanja u poreznom nadzoru

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008

Kontrola kvalitete poreznog nadzora

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2008

Urednost i vjerodostojnost dokumentacije u poreznom nadzoru

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007

Treće osobe u poreznom nadzoru

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007

Nadzor državnog inspektorata kod plaćanja boravišne pristojbe

Autor: 
Maja Magdić-Hanžek, dipl. iur.
mj/god: 
06/2005