Poslovanje poreznih tijela, porezni akti

Slika vrsta dokumenta: 

Novi sustav elektroničkih usluga Porezne uprave od 4.3.2013.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Tužba protiv poreznog akta

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Izvršenje poreznog akta i obračunske prijave

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dostavljanje poreznog akta

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poreznoj upravi (prikaz novele)

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
03/2005