Povrati poreza, preknjiženja pogreški u plaćanju javnih davanja

Slika vrsta dokumenta: 

Podnošenje zahtjeva za povrat i preknjiženje više i pogrešno uplaćenih javnih davanja od 1.1.2010.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Kako do povrata poreza

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

O povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u državni proračun

Autor: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ustupanje prava na povrat poreza

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić
mj/god: 
06/2003