Dugotrajna financijska imovina - općenito

Slika vrsta dokumenta: 

Derivativni financijski instrumenti - značaj i računovodstveno priznavanje

Autor: 
mr. sc. Stjepan Kolačević, dipl. oec.
mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele (primjena HSFI-a)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

CCIRS swap kao instrument zaštite novčanog toka – računovodstveni i porezni aspekt

Autor: 
mr. sc. Miljenko Javorović
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja u financijsku imovinu – računovodstveni i porezni aspekt

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima

Autor: 
mr. sc. Ivan Idžojtić, ovl. por. savj.
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Financijska imovina - primjena HSFI 9

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

MRS 33 - mjerenje vrijednosti ostvarene za dioničare izračunom zarade po dionici

Autor: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveni i porezni aspekti ulaganja u dionice i udjele

Autor: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
04/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje ulaganja u dionice i udjele

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, dipl.oec.
mj/god: 
12/2002