Izvještavanje - konsolidirana financijska izvješća

Konsolidirani financijski izvještaji matice

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
05/2012

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2010

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2009

Konsolidacija financijskih izvješća

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006

Konsolidacija financijskih izvješća

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2005

Konsolidacija financijskih izvješća

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
08/2004