Kratkoročne obveze - općenito

Računovodstveni i porezni aspekti otpisa obveza

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
11/2012

Računovodstvo obveza - primjena HSFI 13

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
04/2009