Kratkotrajna financijska imovina - općenito

Učinci transakcija s dionicama na oporezivanje dobiti

Autor: 
mr. sc. Gordana Grandov
mj/god: 
06/2012