Likvidacija

Slika vrsta dokumenta: 

Likvidacija trgovačkog društva

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije društava kapitala

Autor: 
Niko Rimac, dipl. oec.
mj/god: 
09/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Likvidacija zadruge

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvenoporezni aspekti proizvodnje merkantilne pšenice

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Likvidacija trgovačkog društva

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Financijska izvješća društava u likvidaciji – kome se dostavljaju i u kojem roku

Autor: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Likvidacija trgovačkog društva

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec. Jelena Gajšek, dipl. oec.
mj/god: 
10/2006