Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja - općenito