Računovodstvene politike i procjene, ispravak pogreški

Računovodstvene politike – praktični primjer

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić
mj/god: 
10/2011

Računovodstvene politike – praktični primjer

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009