Računovodstvene politike i procjene, ispravak pogreški