Računovodstvo u praksi - posebnosti

Računovodstvo sekundarnih zadruga

Autor: 
mr. sc. Ivan Žic
mj/god: 
03/2013

Računovodstvo povratnih najmova (sales and lease back)

Autor: 
Neven Baica, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010

Računovodstvo troškova posudbe

Autor: 
Neven Baica, dipl. oec.
mj/god: 
10/2010

Primjena MRS-a 23 – Troškovi posudbe

Autor: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
09/2010

Mjenice s računovodstvenog i financijskog aspekta

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
09/2010

Računovodstvena evidencija leasinga kod najmoprimca

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010

Računovodstvo graditeljstva (ugovora o izgradnji)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010

Računovodstvo vremenskih razgraničenja – primjena HSFI 14

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
09/2009

Novine kod oporezivanja osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2009

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
04/2009

Računovodstvo vremenskih razgraničenja

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008

Mjenice s računovodstvenog i financijskog aspekta

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
11/2007

Ugovor o građenju prema Zakonu o obveznim odnosima

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
10/2007

Računovodstveni i porezni pristup obračunskim situacijama u graditeljstvu

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
10/2007

Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2007

Računovodstvena i porezna obilježja informacijskih proizvoda i usluga

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2007

Računovodstvo poslovanja javnih komisionara

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
04/2007

Porezni aspekt korištenja automobila

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007

Primjeri ugovora o najmu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić i Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
03/2007

Vodič kroz leasing

mj/god: 
12/2006

Stranice