Rezerviranja - općenito

Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo dugoročnog rezerviranja za troškove i rizike (primjena HSFI-a)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
10/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno motrište rezerviranja

Autor: 
Niko Rimac, dipl. oec.
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz)

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranja za troškove izdanih jamstava

Autor: 
dr. sc. Jasenka Bubić, Krešimir Potočki, bacc. oec.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodi od rezerviranja - računovodstveni i porezni aspekt

Autor: 
mr. sc. Miljenko Javorović
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo dugoročnih rezerviranja za troškove i rizike (sukladno HSFI)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz)

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveni i porezni status zamjene dobara u jamstvenom roku

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
04/2005