Statusne promjene

Računovodstvo pripajanja dioničkih društava

Autor: 
mr. sc. Ivan Žic
mj/god: 
09/2012

Računovodstvo spajanja i pripajanja društva kapitala

Autor: 
mr. sc. Ivan Žic
mj/god: 
04/2012

Računovodstvo podjele društva kapitala

Autor: 
mr. sc. Ivan Žic
mj/god: 
11/2011