Stečaj i predstečajna nagodba

Slika vrsta dokumenta: 

Nova prava radnika u stečajnom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Stečajni postupak u praksi

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na ugovore o radu i prava i obveze iz radnog odnosa

Autor: 
Martina Grgec, dipl. iur.
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prava i obveze vjerovnika u stečajnom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Stečaj nad imovinom obrtnika

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vodič kroz novelu stečajnog zakona

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

U očekivanju izmjena stečajnog zakona

mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Autor: 
Krešimir Orešković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2003