Neoporezivi primici: nagrade, naknade, putni nalozi i drugo – u praksi

24.05. 2023. (srijeda), Hotel Antunović, Zagreb


Na ovom seminaru na primjerima iz prakse upoznat ćemo polaznike s promjenama koje su nastupile s prvim danom nove godine. Također, upoznat ćemo polaznike s bitnim zakonskim odredbama koje su vezane uz svaki neoporezivi primitak, a posebni naglasak stavit ćemo na putne naloge.

Seminar je namijenjen: Menadžerima računovodstva i financija, voditeljima financijsko računovodstvenih servisa, obrtnicima, pravnicima, svima koji su odgovorni za poreze te rade na poslovima računovodstva i kontrolinga, sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva.

Predavač: Tajana Kramar Šandl, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
seminar_-_neoporezivi_primici_v2.pdf411.9 KB
Seminari i konferencije