OBRAČUN NAKNADE ZA BOLOVANJE I OBRAZAC SNU U PRAKSI

22.10.2024. (utorak) -  (Zoom platforma – online)
Predavačica: Valentina Bocak, urednica-savjetnica RiPup-a

Polaznicima stručne edukacije osigurana je prezentacija s popratnim materijalima iz tematike edukacije, te im se izdaje potvrda o završenoj edukaciji iz područja obračuna plaća.  Na vaša stručna pitanja iz područja ove edukacije odgovarat ćemo na kraju edukacije. Pitanja možete uputiti na e-mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Cijena webinara je 13600 EUR + PDV 25 %

U cijenu je uračunata online edukacija, prezentacija i odgovori na pitanja.

Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
webinar_-_obracun_bolovanja_i_snu_v1.pdf507.83 KB
Seminari i konferencije