Obračunska plaćanja i postupanje u uvjetima blokade računa dužnika

06.12.2023. (srijeda) Hotel Antunović


Vjerovnici se svakodnevno susreću sa brojnim problemima u naplati svojih potraživanja prema dužnicima. Pri tome je potrebno voditi računa o propisanim načinima ispunjenja obveza i rokovima plaćanja. Poduzetnici posebno moraju voditi računa i o zakonskim pravilima vezanim uz provedbu obračunskih plaćanja kao načina ispunjenja obveza dužnika.

 Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, ekonomistima, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, udrugama poslodavaca, sindikatima, i svima drugima zainteresiranim za upoznavanje sa pravnim pravilima koja uređuju međusobna prava i obveze vjerovnika i dužnika. Kroz cijelo vrijeme trajanja seminara pružaju se konkretni odgovori na vaša pitanja.

Predavač: Božo Prelević, dipl.iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
obracunska_placanja_v2.pdf949.08 KB
Seminari i konferencije