Otkaz i drugi načini prestanka ugovora o radu u praksi

6.11.2024. (srijeda) – Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb

Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i
kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima,
zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi. Polaznici seminara
upoznat će se sa praksom prestanka radnog odnosa i otkaza ugovora o radu, zakonskim propisima, uz brojne primjere iz hrvatske i europske
sudske prakse i mišljenja upravnih tijela.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
seminar_-_otkaz_i_prestanak_ugovora_o_radu_v2.pdf481.8 KB
Seminari i konferencije