Podnošenje porezne prijave obrtnika za 2023. godinu i podnošenje Obrasca ZPP-DOH građana radi korištenja poreznih olakšica

24.01.2024. (srijeda) Hotel Antunović

Iz seminara izdvajamo:
Poslovni primici i poslovni izdaci koji se evidentiraju u Obrascu KPI
Poseban postupak i podnošenje Obrasca ZPP-DOH građana za 2023. godinu
Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje tijekom godine i nasta­vak vođenja poslovnih knjiga propisanih za samostalnu djelatnost s motrišta poreza na dohodak i PDV-a
PDV – elektroničke usluge Porezne uprave
Ostale porezne aktualnosti i odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec. Ministarstvo financija - Područni ured Zagreb

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
seminar_-_porezne_prijave_obrtnika_v2.pdf991.59 KB
Seminari i konferencije