Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja za 2023. i izmjene poreznih propisa od 1.1.2024.

13.12.2023. (srijeda) Hotel Sheraton

Iz seminara izdvajamo:
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. – novine i podsjetnik na određene bitne pozicije
Prijava poreza na dobit 2023. i naknade koje se predaju uz prijavu – novine i podsjetnik na određene bitne pozicije
Novine vezano uz obračun plaća od 1. 1. 2024.
Ostale novine vezane uz oporezivanje dohotka i obračuna doprinosa (drugi dohodak, dohodak od kapitala, napojnice,…)
Izmjene ostalih poreznih propisa od 1. 1. 2024.: PDV, porez na dobit, lokalni porezi
Ostale aktualnosti od 1. 1. 2024.
Odgovori na pitanja

Predavači: savjetnici RiPup-a

Cijena kotizacije: 85,00 EUR (68,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
seminar_-_pripremne_radnje_gfi_v3.pdf578.69 KB
Seminari i konferencije