SNIMLJENI WEBINAR: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2024.

Webinar obuhvaća:

Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);

Procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;

Provedba dubinske analize stranke;

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;

Izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;

Praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;

Odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara

Cijena snimljenog webinara 136,00 EUR + 25% PDV (170,00 EUR). 

Trajanje webinara: dva sata

Detaljnije informacije  možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
webinar_-_pranje_novca_snimljeni_v2.pdf618.13 KB
Seminari i konferencije