SNIMLJENI WEBINAR: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2023.

Webinar obuhvaća:

• upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);

• procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;

• provedba dubinske analize stranke;

• utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;

• izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

• izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;

• praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2023. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara

Cijena snimljenog webinara 120,00 EUR + 25% PDV (150,00 EUR). 

Trajanje webinara: dva sata

Detaljnije informacije  možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE.

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
webinar_pranje_novca_v4_.pdf201.79 KB
Seminari i konferencije