SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi

28. siječnja 2019., (ponedjeljak) Antunović kongresni centar, Zagreb
6. veljače 2019. (srijeda) Hotel Osijek, Osijek
13. veljače 2019. (srijeda) Županijska komora Split, Split
27. veljače 2019. (srijeda) hotel Jadran, Rijeka

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara sa materijalima koji uključuju ogledne primjere internih akta programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Cijena seminara iznosi 576,00 kn + PDV 25%. U cijenu su uračunate dvije pauze za kavu, predavanje prema programu, radni materijali (blok, kemijska olovka, potvrda o sudjelovanju).

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
sprjecavanje_pranja_novca_4_grada.pdf529.53 KB
Seminari i konferencije