Ugovori o kupoprodaji roba i usluga, ugovor o građenju i osiguranja plaćanja

07.02.2024. (srijeda) Hotel Antunović


Poduzetnici u poslovnoj praksi svakodnevno sklapaju različite ugovore, pri čemu se po učestalosti posebno izdvajaju ugovori o kupoprodaji i ugovori o građenju. Kod sklapanja ugovora o građenju potrebno je voditi računa i o pravilima Posebnih uzanci za građenje. Kako se vjerovnici ponekad susreću sa problemima u naplati svojih potraživanja koja proizlaze iz navedenih i drugih ugovora, dužnu pozornost potrebno je posvetiti odgovarajućim ugovornim klauzulama, ili instrumentima osiguranja plaćanja.

Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, ekonomistima, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, udrugama poslodavaca, sindikatima, i svima drugima zainteresiranim za upoznavanje sa pravnim pravilima koja uređuju međusobna prava i obveze vjerovnika i dužnika, investitora i graditelja. Kroz cijelo trajanje seminara pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!

Predavač: Božo Prelević, dipl.iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
kupoprodaja_roba_v2.pdf582.2 KB
Seminari i konferencije