WEBINAR - ONLINE EDUKACIJA: NOVA PRAVILA O VOĐENJU EVIDENCIJE O RADNICIMA I RADNOM VREMENU RADNIKA U PRIMJENI OD 1.10.2024.

25. 9. 2024. (srijeda), od 9 do 10.30 sati

1. listopada 2024. na snagu stupa novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca. Nova pravila vođenja evidencija o radnicima na drugačiji način od dosadašnjeg uređuju sadržaj i vođenje evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu radnika, rukovodećeg osoblja i aktivnostima maloljetnika te rokovima čuvanja ovih evidencija i drugih akata radnog prava.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 50 EUR + PDV 25 % (ukupno 62,50 EUR).

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
evidencija_radnika_v2.pdf425.71 KB
Seminari i konferencije