Webinar – Online edukacija: OBVEZE POSLODAVCA U PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU U PRAKSI

3.10.2024. (četvrtak) od 9.30 do 13.00 sati

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te nesmetanog obavljanja radnog procesa, poslodavci i radnici moraju primjenjivati pravila zaštite na radu uređena Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju materiju zaštite na radu sa primjerima sudske i upravne prakse.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
webinar_-_zastita_na_radu_v3.pdf419.25 KB
Seminari i konferencije