Webinar - online edukacija: SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT (Obrazac PD)

07.03.2024. (četvrtak) od 9 do 15 sati 

Program webinara:
Obveza sastavljanja i predaje GFI-a
Pripreme i zadnje prilagodbe prije sastavljanja GFI-a
Sastavljanje i predaja GFI-a
Sastavljanje i prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2023. godinu
Obračun članarine TZ i drugih naknada vezano uz završni račune za 2023.
Odgovori na stručna pitanja sudionika iz područja edukacije

Predavači: urednici-savjetnici RiPup-a, Neven Baica i Igor Milinović

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
seminar_-_gfi_i_porez_na_dobit_v3.pdf330.66 KB
Seminari i konferencije